Proizvođač vakuumskih toaleta i prijenosnih zahoda

Dizajniramo i proizvodimo vakuumski toalet i prijenosni toalet

Toaletni sistem za čučanje u vakuumu od nehrđajućeg čelika